มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp2\htdocs\liberal_new\show_budget.php:79) in C:\xampp2\htdocs\liberal_new\show_budget.php on line 240

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp2\htdocs\liberal_new\show_budget.php:79) in C:\xampp2\htdocs\liberal_new\show_budget.php on line 240
ค้นหาข้อมูลติดตามวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
สถานะวิจัย
ชื่อนักวิจัย
อีเมลนักวิจัย
ปีงบประมาณ
งบประมาณ ถึง

ปีงบประมาณ ประเภทงบประมาณ โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะงานวิจัย นักวิจัย ติดต่อนักวิจัย
2561 ผลกระทบของปรากฏการณ์เอ็นโซ่ (ENSO) ที่มีต่อสภาวะขีดสุดในประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงการวิเคราะห์ระลอกคลื่น 267,800 บาท ขยายเวลารับทุน ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล และคณะ chularat.s@hotmail.com
0891474996
2561 การใช้อำนาจรัฐต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 93,500 บาท ขยายเวลารับทุน ดร.อินทิรา นวสัมฤทธิ์ และคณะ Intira_mmcu@hotmail.com
0834968200
หน้าที่ : 1 2345678910

เอกสารเผยแพร่