ขอความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ๕ณะศิลปศาสตร์ ผ่านทางลิ้ง QR code หรือลิ้งที่ด้านล่างได้เลย
     

 สาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก จักรพงษภูวนารถ จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)"
     

 โครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)”
     

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35
     

 ซ่อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2565
     

 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รบรอบ 54 ปี
     

 พิธีลงนาม MOU คณะศิลปศาสตร์กับวิทยาลัยพณิชยการบางนา
     

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  


เอกสารเผยแพร่