รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
     

 รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
     

 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะศิลปศาสตร์
     

  รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติราชการ ณ คณะศิลปศาสตร์
     

 ประกาศข่าวรับสมัครงาน
     

หน้าที่  1  


เอกสารเผยแพร่