คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ตะวันออก​ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย

 อบรมทำสื่อออนไลน์ ก1 9-10 มิย 2563

 อบรมทำสื่อออนไลน์ ก1 9-10 มิย 2563

 อบรมทำสื่อออนไลน์ ก1 9-10 มิย 2563

 อบรม"การสร้างคอนเทนอินโฟกราฟฟิก"

 อบรมแผนยุทธ 24 02 63

 อนุรักษ์พันธ์พืช เขาหินซ้อน 7-8 สค 2563

 หารือการเปิดหลักสูตรระยะสั้น มสธ

 สัมมนานักศึกษาสาขาท่องเที่ยว 2562

 สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม 18-12-63

 ลงนาม MOU SNP 9-10-63

 รับปริญญา 2562

 มอบประกาศให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ ม กรุงเทพ

 มอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาสโมสรนักศึกษา

 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพร 23 07 2563

หน้าที่  1   2   3   4  


เอกสารเผยแพร่