มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


Educational Background and Academic work

1. Full Name                     MR. ATTAPONG  SRITALALAI

2. Academic Title               Lecturer

3. E-mail                           Acheysritalalai@gmail.com

4. Educational Background

 

Academic Degree

 

Institution

Year of

Graduation

Ph. D in Tourism Management

 

University of Phayao

2019

M.A. Hotel and Tourism Management

 

Naresuan University

2008

B.A. Tourism

Rajamangala Institute of Technology: Bangkok Technical Campus

2002

 

 

 

5. Academic Work

1) Research

Factors affecting decision to choose cultural tourist destination of Thai travellers: A Case Study  in Ban Mai Market, Chachoengsao Province (2013)

Factors affecting decision to choose cultural tourist destination of Thai travellers: A Case Study  in Khao Hong Market, Supanburi Province (2014)

 

2) Article

Effect of  Community-based Tourism toward Ban Him Rom Village, Samednangshe Viewpoint (2017).

 

3) Textbook/ Teaching Material

              Orientation of Tourism Industry

เอกสารเผยแพร่